Der er et stigende fokus på et retfærdigt og bæredygtigt arbejdsliv, hvilket vi i Hjemmesidebygger.dk også gerne vil bidrage til. Derfor gør vi vores yderste for at sikre alle vores medarbejderes rettigheder. På denne side vil du derfor kunne se nogle af de vigtigste tiltag, vi er stolte af i vores virksomhed. Det er vores vision for, hvordan vi kan bidrage til et bæredygtigt, diversificeret og givende arbejdsliv. 

Vi bestræber os på at levere det bedste indhold til dig, der ønsker at lave en hjemmeside fra bunden, og det kræver, at vores personale er fortrolig med det, de laver. Det indebærer at passe på alle vores medarbejdere bedst muligt, samt at sikre, at Hjemmesidebygger.dk er en attraktiv arbejdsgiver for mennesker i alle aldre, farver, etnicitet og seksualitet. 

Her er nogle af de løfter, vi giver til vores medarbejdere for at sikre Hjemmesidebyggers kultur.

Ligeløn til alle

Uligeløn har længe været et problem i mange fag, men det er noget, vi i Hjemmesidebygger.dk ønsker at ændre. Derfor bidrager vi til kampen for ligestilling gennem lige løn til alle medarbejdere i lige roller. Vi kan ikke gøre meget for at ændre verden udefra, men vi kan gøre alt, hvad vi kan, for at sikre ligestilling blandt vores egne medarbejdere. Som en vigtig del af dette har Hjemmesidebygger.dk fuld gennemsigtighed omkring lønniveauer, og hvad forskellige roller i virksomheden kan forvente. 

Karriereudvikling

En vigtig del af at tilbyde detaljeret indhold til vores læsere er at have de mest opdaterede ansatte. Som en del af denne vision tilbyder vi derfor uddannelsesmuligheder til alle vores medarbejdere. Vi har iværksat flere programmer, der vil give mulighed for videreuddannelse, kurser og lignende til alle vores medarbejdere. Mange af vores skribenter har forskellige licenser eller kræver dette for at kunne udføre det bedst mulige arbejde. Derfor har vi udviklet et separat program med solide partnere til at styre den ekspertise, de anvender, hver gang der skrives artikler til vores læsere. 

Kultur 

Ingen skal føle sig udenfor i arbejdslivet, og det er netop derfor bestræber Hjemmesidebygger.dk sig på at være en rummelig arbejdsplads. Vi har flere programmer for at sikre kulturel accept blandt vores medarbejdere og dermed sikre, at alle har retfærdig adgang til stillinger. Som et led heri er alle kulturelle fejringer velkomne i vores redaktion. Dette giver ikke kun alle mulighed for at være, som de er, men det kan også skabe begejstring for andre medarbejdere.

Fleksibilitet

I et moderne samfund er det vigtigt at have en arbejdsplads, der tilpasser sig de forandringer, dette bidrager til. Vi er klar over, at en standardarbejdstid ikke passer alle, og tilbyder derfor fleksibilitet til alle vores medarbejdere. For at vores medarbejdere kan præstere optimalt på arbejdet, er det vigtigt, at arbejdet ikke bliver en belastning i hverdagen. Vores medarbejdere kan derfor selv styre deres arbejdstid, så den passer til en ellers hektisk hverdag. Måske møder du lidt senere for at kunne levere i vuggestuen, eller går lidt tidligere? Som en moderne virksomhed er det et løfte, Hjemmesidebygger.dk giver sine medarbejdere for at sikre den bedst mulige hverdag. 

Sikkerhed

Det er ikke kun vigtigt, at alle kan føle sig set på arbejdet, men også, at du kan møde op med en sikker viden om, at arbejdspladsen er et trygt miljø. Derfor har vi klare retningslinjer for, hvordan uenigheder og konflikter på arbejdspladsen skal håndteres. Vores HR-afdeling deltager aktivt i virksomheden og sikrer, at alle kan føle sig godt tilpas, trygge og ses som en del af Hjemmesidebyggers team. En del af dette er tydelige indberetningskanaler til alle medarbejdere, så du trygt kan indberette uønsket adfærd, udfordringer eller konflikter, der kan påvirke miljøet og medarbejdernes egne værdier. 

Etnisk diversificering

Hjemmesidebygger.dk arbejder aktivt for at fjerne racisme i arbejdslivet og har klare visioner om etnisk diversificering på alle niveauer i vores organisation. Her handler det om at give plads til de bedste talenter, uanset hvor du kommer fra, eller hvilken vej i livet du tidligere har fulgt. Vi er sikre på, at et etnisk mangfoldigt personale kan give den bedste indsigt, og dermed også sikre, at vi skaber det bedste indhold til vores læsere.